Glasilo prijateljev Hildegarde je periodično tiskano glasilo, izhaja štiri krat na leto. Izdaja ga Slovensko društvo tradicionalne evropske medicine.

Prvo glasilo je ugledalo svet 9. decembra 2017. Za prijatelje svete Hildegarde je brezplačno.

Revijo dobite tu.

 

Druga številka glasila Zveze prijateljev svete Hildegarde, Hildegardine vrstice modrosti.

Revijo dobite tu.

 

Tretja številka glasila Zveze prijateljev svete Hildegarde, Hildegardine vrstice modrosti.

Revijo dobite tu.

 

Četrta številka glasila Zveze prijateljev svete Hildegarde, Hildegardine vrstice modrosti.

 

Revijo dobite tu.

 

Peta številka glasila Zveze prijateljev svete Hildegarde, Hildegardine vrstice modrosti.

Revijo dobite tu.