Srčno vabljeni vsi, ki vas zanimajo modrosti svete Hildegarde!

 

Bog ni ustvaril nobene bolezni, za katero ne bi ustvaril tudi zdravila.

Hildegard von Bingen


Izjemno zanimanje in navdušenje na prvem srečanju, ki je bilo v soboto, 9. decembra 2017 na Hildegardini kliniki v Ljubljani, kaže da je pot prava. Vsi, ki so bili na srečanju in tudi drugi, ki zaradi vremenskih razmer niso uspeli priti na srečanje, so prejeli prve Hildegardine vrstice modrosti, novo glasilo Zveze prijateljev svete Hildegarde, v katero se lahko včlani vsakdo. Zdaj bo kmalu že dve leti od prvega srečanja.

O srečanju je več tu.

VPIS v Zvezo prijateljev svete Hildegarde  – VPIS V ZVEZO 2020 (pdf).

Vpisni list natisnite in ga pošljite na naslov: Slovensko društvo Hildegardine medicine, Martjanci 60, 9221 Martjanci ali pa izpolnjenega skenirajte in pošljite na e-naslov klinika@tradicionalna-medicina.si.

Prijatelji svete Hildegarde so posebni ljudje, ki znajo prepoznati resnično znanje, ki so nam ga zapustili naši predniki. To so ljudje, ki so se odločili, da bodo podpirali širjenje starodavnega znanja umetnosti zdravljenja. S svojim prispevkom, ki je tudi finančni (letna članarina znaša 20 EUR), podpirajo ohranjanje in širjenje tega znanja. S članarino se pokrivajo stroški organizacije, izhajanje glasila Zveze prijateljev svete Hildegarde, Hildegardinih vrstic modrosti, pokušin zdravilne hrane in pijače po starodavnih izvorni recepturi.

Prijatelji Hildegarde se srečujemo večkrat na leto,  prejmejo tri številke Hildegardinih vrstic modrosti na leto, sprotno so obveščeni o novostih in dogodkih, vabljeni so tudi na posebna srečanja, kjer bo tudi pokušina pijač in jedi, narejenih po starodavnih receptih.

Naslednje letošnje jubilejno srečanje bo v Ljubljani v nedeljo, dne 15. decembra 2019 ob 16. uri.

Člani Zveze prijateljev svete Hildegarde imajo številne ugodnosti:

–          3 brezplačne izvode Hildegardinih vrstic modrosti na leto

–          5% popust pri nakupu vseh izdelkov Hildegarde medicine

–          brezplačna srečanja z zanimivi predavanji o Hildegardinih modrostih na leto

–          10% popust pri svetovanju za uporabo Hildegardinih izdelkov

–          10% popust pri vseh izobraževanjih Hildegardine klinike (izdelava Hildegardinih zdravil, nabiranje Hildegardinih rastlin, …)

–          prednost pri izobraževanjih

–          prednost pri udeležbi na tečajih, Šoli tradicionalne evrospke medicine

–          ažurno obveščanje o vseh novostih


Srečanje je brezplačno za vse. 
Nove člane bomo vpisovali pol ure pred pričetkom srečanja. Članarina velja tudi za leto 2020 in znaša 20 EUR. Vsi člani prejmete najnovejšo številko revije Hildegardine vrstice modrosti.

Kraj: Ljubljana, Antonov dom, Tržaška 85.

Čas: nedelja, 15. decembra 2019 ob 16. uri.

Prijava obvezna:

1.  SMS: ime in priimek na T: 064 23 55 11 ali

2. Ime in priimek na  klinika@tradicionalna-medicina.si